Bli medlem

Stöd vårt arbete för ett narkotikafritt samhälle

  • Unga SIMON finns för dig som tagit ställning för ett drogfritt liv och ett narkotikafritt samhälle. Unga SIMON är ett nätverk för ungdomar som kämpar mot droger. Genom att engagera dig i Unga SIMON träffar du andra ungdomar som vill bidra till ett narkotikafritt samhälle. Ditt medlemskap möjliggör vårt arbete för ett drogfritt samhälle. Vi kan och vill påverka!

 

  • Unga SIMON baserar sin verksamhet på principen om alla människors lika värde samt vilar på en demokratisk värdegrund. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Unga SIMON finns till för dig som är mellan 13-25 år.

 

  • Unga SIMON är en del utav Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika. Som ungdomsmedlem i Riksförbundet SIMON blir du samtidigt ansluten till Unga SIMON. Riksförbundet SIMON arbetar för ett samhälle fritt från narkotika genom att bl.a. stimulera och stödja barn och ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare.
Medlemsavgiften för ungdom upp till och med 25 år är 50 kr/år, för familjemedlemskap 150 kr/år. Ett medlemskap sträcker sig över ett kalenderår. Detta innebär att du behöver förnya ditt medlemskap årligen. Den lokala föreningen kan ta ut en större avgift.
© 2024 All Rights Reserved.