Våra arbetsområden / Våra ambassadörer

Våra ambassadörer

Möt våra ambassadörer

Våra ambassadörer i Unga SIMON har ett starkt engagemang för ett drogfritt samhälle och ungas hälsa, och tillsammans med riksförbundet jobbar de på olika sätt för att göra skillnad. Genom sitt engagemang stöttar de ungdomar till att aktivt ta ställning mot droger.

Våra ambassadörer finns runt om i landet och består av ungdomar som är aktiva i Unga SIMON.

Unga SIMON:s ambassadörer inspirerar och skapar kännedom om Unga SIMON:s verksamhet lokalt och nationellt. De är med och utvecklar Unga SIMON:s verksamhet och deltar i den samtidigt som de är en förebild.

De har kunskap om droger och beroende och arbetar förebyggande. Genom sin insats stöttar och motiverar de ungdomar att aktivt ta ställning mot droger.

Våra ambassadörer är ute i samhället och besöker gärna din förening eller verksamhet.

Engagera dig i Unga SIMON och bidra till ett drogfritt samhälle

© 2024 All Rights Reserved.