Våra arbetsområden / Om Droger och Beroende

Om Droger och Beroende

Vi ger kunskap för livet

Unga SIMON vill ge ungdomar kunskap och redskap att säga nej till droger. Vi vill ha trygga bostadsområden, en narkotikafri skola och ett drogfritt samhälle. Vi jobbar för att motivera och informera ungdomar att välja en frisk livsstil.

I Unga SIMON informerar vi ungdomar om de risker som finns med att ta droger. I ett större perspektiv ingår även droger och narkotikans effekter på samhället och miljön. Genom utbildning, föreläsningar, samt råd och stöd arbetar vi förebyggande. Hos oss är det våra medlemmar som föreslår vad vi ska göra och hittar på våra aktiviteter. Vi finns runt om i landet i våra lokalföreningar. Vi samarbetar även nationellt i vårt nätverk.

Engagera dig i Unga SIMON och bidra till ett drogfritt samhälle

© 2024 All Rights Reserved.